Knihy o animácii

Animátor voľného času

Praktická príručka pre začínajúcich aj skúsených animátorov.

kniha, animator volneho casu Možno v nej nájsť potrebnú teóriu, ktorá umožní pochopiť poslanie animácie ako služby, pochopiť prečo sa animácia stala dôležitou súčasťou moderného turizmu.

Okrem teórie sú v nej opísané konkrétne aktivity, súťaže a hry, ktoré sú využiteľné v každodennej práci animátorov s hosťami hotelov, turistických stredísk a klubov.

Je v nej množstvo rád a doporučení ako riadiť animáciu tak, aby sa z nej stala zaujímavá ponuka, a tak prelomila časté predstavy o dovolenke ako čase na behanie po obchodoch, vylihovania na pláži alebo „divokých nájazdov na diskotéky“.

Ďalej sa možno v knihe dozvedieť aj to, aký má byť (mal by byť) animátor. Aké sú nároky, ktorým by mal vyhovovať, v čom je táto profesia krásna, v čom náročná a aké sú jej úskalia.
Zvykne sa hovoriť, že je to „povolanie snov“, čo je jedna strana mince. Tou druhou stranou je, že je to náročná, tvrdá práca, ktorú úspešne zvládajú len dobre pripravení profesionáli.
Autori knihy majú na zreteli to, ako pomôcť stať sa profesionálom v oblasti animácie.

Cena: 8 Eur

Tovar si môžete zakúpiť v našom e-shope

 

 

Palloncini Nuove Sculture - Nové balónové kreácie

Potrebný manuál pre každého detského animátora

67 jednoduchých modelov z balónov

palloncini,%20nuove%20sculture

Túto knihu určite odporúčame všetkým osobám, ktoré pracujú, alebo budú pracovať s deťmi. Obsahuje 67 jednoduchých modelov, ktorých výroba je opísaná krok po kroku  a zároveň doplnená 938 fotografiami.

Publikácia je  napísaná v 4 svetových jazykoch (anglicky, nemecky, taliansky, francúzsky)  a je teda výborným materialom aj pri výuke cudzích jazykov.

Sú tu opísané základné techniky pri práci s balónmi, rady pre začiatočníkov ako aj tipy pre skúsených animátorov.

Táto kniha naučí, ako vytvárať nádherné zvieratká, kvety, vtáky, klobúky a iné predmety z balónov.

Cena: 15 Eur

Tovar si môžete zakúpiť v našom e-shope.  

 

 

Palloncini Da Sogno - Balóny ako zo snov

Odporúčaný manuál pre všetkých skúsených animátorov

31 jednoduchých ale aj zložitejších modelov z balónov

palloncini%20da%20sogno

Túto publikáciu odporúčame všetkým osobám, ktoré už majú skúsenosti s prácou s balónmi alebo jednoducho potrebujú nové nápady a inšpirácie pre svoju tvorbu.

Obsahuje 31 jednoduchých ale aj zložitejších modelov, ktorých výroba je opísaná krok po kroku  a zároveň doplnená 1100 fotografiami. 

Publikácia je  napísaná v 4 svetových jazykoch (anglicky, nemecky, taliansky, francúzsky)  a je teda výborným materialom aj pri výuke cudzích jazykov.

Sú tu opísané základné techniky pri práci s balónmi, rady pre začiatočníkov ako aj tipy pre skúsených animátorov.

Cena: 15 Eur

Tovar si môžete zakúpiť v našom e-shope

 

 

Fantastici Palloncini  - Fantastické balóny

Odporúčaný manuál pre skúsených animátorov a profesionálov

44 originálnych modelov z balónov

palloncini%20da%20sogno

Túto publikáciu odporúčame všetkým osobám, ktoré už majú skúsenosti s prácou s balónmi alebo jednoducho potrebujú nové nápady a inšpirácie pre svoju tvorbu.

Obsahuje 44 originálnych modelov, ktorých výroba je opísaná krok po kroku  a zároveň doplnená 1000 fotografiami. 

Publikácia je  napísaná v 2  jazykoch (anglicky, taliansky)  a je teda výborným materialom aj pri výuke cudzích jazykov.

Sú tu v krátkosti opísané základné techniky pri práci s balónmi, rady pre začiatočníkov ale predovšetkým tipy a nové inšpirácie pre skúsených animátorov a profesionálov.

Cena: 15 Eur

Tovar si môžete zakúpiť v našom e-shope.