Teambuilding, teambuildingové hry a aktivity

Teambuilding

Nepodceňujte silu teambuildingu a jeho nepopierateľný vplyv na rastúcu produktivitu práce Vašich zamestnancov. Ponúkame teambuilding pre firmy, ktorý stmelí kolektív, vytvorí nové priateľstvá a posilní váš tím vo všetkých smeroch.

Teambuildingové aktivity vytvárajú a spevňujú priateľstvá, podporujú k vzájomnej spolupráci a vytvárajú z Vašich zamestnancov funkčný, synergicky a efektívne fungujúci tím.

Asi najdôležitejšie otázky pre Vás:

  • Ako si správne vybrať z obrovskej ponuky eventových agentúr?
  • Prečo práve my?
  • Môžeme si to dovoliť?

Personálne zabezpečenie teambuildingu

Pri organizovaní teambuildingu pokladáme za najdôležitejšie okrem ponuky atraktívnych teambuildingových aktivít práve personálne zabezpečenie Vášho teambuildingu.

Súčasťou našej ponuky sú profesionálni animátori, ktorí nevtieravou formou motivujú k aktívnej účasti. Správne zvolený spôsob motivácie v spojení so skúsenosťou našich animátorov, je tajomstvom nášho úspechu.
Tak dokážeme aj s jednou ,,pingpongovou loptičkou“ alebo zopár ,,balónmi“ vytvoriť zábavnú hru, ktorá spĺňa všetky atribúty teambuildingu a zanechá zážitok.

Teambuildingové aktivity

  • adrenalínové aktivity
  • športové aktivity
  • fitnes aktivity
  • kreatívne aktivity
  • sociálne a spoločenské aktivity

Teambulidingové hry na mieru 

Váš teambuilding Vám poskladáme na mieru. Aj keď ste menšia firma, vieme Vám pripraviť ponuku na športové popoludnie, kde je síce jednoduchšia ponuka aktivít ale práve vysokou profesionalitou našich animátorov docielime požadované výsledky: spokojnosť Vašich zamestnancov, rast ich lojality, stmeľovanie kolektívu.

Dôležitým prvkom teambuildingu je zábava, kedy denné aktivity pokračujú spoločným zábavným večerom, kde sa odovzdávajú ceny a vyhlasujú výsledky.
Využite ponuku našich programov pre večerný teambuilding: ,,muži proti ženám“, ,,James Bond vašej firmy“, alebo ,,Which is the best department“. Rôznymi zábavnými súťažami vytvárame priateľskejšie vzťahy a pohodu medzi zamestnancami, ktorá sa prenáša aj na pracovisko.
Súčasťou každého večera môže byť aj Karaoke program.

Spokojný a lojálny zamestnanec je pre Vás prioritným cieľom a pre nás dôležitou a zodpovednou úlohou.

Našou filozofiou je kvalita a osobný prístup k naším partnerom.